Kur griezties
Potes
Mājas aptieciņa
Veselības
Nelaimes gadījumu
Ceļojumu
Dzīvības
Dzīvības apdrošināšana

Dzīvības apdrošināšana garantē finansiālu kompensāciju apdrošinātās personas tuviniekiem viņa nāves gadījumā. Atšķirībā no nelaimes gadījumu apdrošināšanas, šajā apdrošināšanas veidā atlīdzība tiek izmaksāta arī tad, ja apdrošinātā persona ir zaudējusi dzīvību ne tikai nelaimes gadījuma, bet arī slimību rezultātā. Tādēļ dzīvības apdrošināšana ir jo īpaši svarīga tajās vecuma grupās, kurās ļoti strauji pieaug saslimstība ar sirds un asinsvadu, kā arī citām nopietnām slimībām.

Dzīvības apdrošināšanas līgumus parasti ir iespējams papildināt arī citiem apdrošināšanas veidiem, kas sniedz materiālu atbalstu arī gadījumos, kad veselībai ir radies pārejošs vai nepārejošs kaitējums:

  • Apdrošināšana pret smagām slimībām (sirds un asinsvadu slimības, nieru mazspēja, ļaundabīgi audzēji, u.c.), kas sniedz iespēju saņemt apdrošināšanas atlīdzību gadījumos, kad apdrošinātā persona ir saslimusi ar kādu no apdrošināšanas līgumā minētajām slimībām. Izmaksāto atlīdzību ir iespējams izmantot ārstēšanai vai arī citiem mērķiem pēc apdrošinātās personas iesatiem;
  • Nelaimes gadījumu apdrošināšanu

Dzīvības apdrošināšanas mērķis ir pasargāt apdrošinātās personas tuviniekus no finansiālām grūtībām apgādnieka zaudēšanas gadījumā, kā rezultātā pārējie ģimenes locekļi var piedzīvot ļoti nopietnas finansiālas problēmas, kas ļoti būtiski var ietekmēt viņu turpmāko dzīvi. Jo īpaši svarīgi tas ir gadījumos, kad ģimenei vai tās apgādniekam ir kredītsaistības, kuru atmaksa pārējiem ģimenes locekļiem var būt neiespējama vai arī sagādāt ļoti nopietnas grūtības. Tādēļ dzīvības apdrošināšanas sabiedrības parasti piedāvā dažādus apdrošināšanas risinājumus, t.sk. īpašas programmas kredītņēmēju dzīvības apdrošināšanai.

Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājuma veidošanu ir pasaulē plaši izplatīts pakalpojumus, kurā papildus dzīvības apdrošināšanai tiek veidots arī naudas uzkrājums dažādiem mērķiem:

  • Uzkrājuma veidošana bērnam sniedz iespēju jau savlaicīgi uzkrāt līdzekļus bērna izglītībai vai patstāvīgas dzīves uzsākšanai, vienlaikus nodrošinot bērnam arī papildu finansiālās garantijas apgādnieka zaudēšanas gadījumā;
  • III līmeņa pensijas uzkrājumi ļauj ilgtermiņā uzkrāt līdzekļus vecumdienām kā papildu ienākumu pie valsts nodrošinātās vecuma pensijas;
  • Uzkrājuma veidošana uz noteiktu termiņu ir iespēja izdevīgi ieguldīt brīvos līdzekļus, kas var kalpot kā stabilitātes garants finansiālu grūtību gadījumos.

Noslēdzot uzkrājošās apdrošināšanas līgumu uz termiņu vismaz 5 gadi, ir iespējams izmantot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu, t.i. saņemt atpakaļ 25% no iemaksātājām apdrošināšanas prēmijām, kurs nepārsniedz 10% no personas bruto algas attiecīgajā taksācijas gadā. Termiņa beigās, saņemot uzkrātos līdzekļus, iedzīvotāju ienākuma nodoklis no šiem līdzekļiem nav jāmaksā.

Tavs mājas ārsts emedica! Pakalpojumu informācijas tālrunis 67491021
* Maksas pakalpojums - 0.73 Ls/min (iesk. PVN)